PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR.

Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár.


2. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každý žiak 3.ročníka študujúci odbor Autoopravár, ktorého do súťaže prihlási škola prostredníctvom online registrácie na stránke www.autosutaz.sk v sekcii „Registrácia do súťaže“. Počet prihlásených žiakov nie je obmedzený.

Termín uzávierky prihlášok je do 12.1.2018.


3. Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je vyšpecifikovaný v propozíciách súťaže.

Kompletné propozície súťaže si môžete stiahnuť TU.


4. Trvanie súťaže

Súťaž Autoopravár Junior 2018 trvá od 15.01.2018 do 26.4.2018 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

 • Školské kolá sa konajú od 15.Januára 2018 do 1.Februára 2018.
 • Oblastné kolá sa konajú 19.Marec 2018 - 23.Marec 2018.
 • Celoslovenské finále sa koná 25. - 26. Apríl 2018.

Termín uzávierky prihlášok je do 12. januára 2018.


5. Podmienky súťaže a postupu do jednotlivých kôl

Súťaž Autoopravár Junior 2018 je prerozdelená do troch kategórií:

 • Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár
 • Autoopravár Junior - karosár
 • Autoopravár Junior – lakovník.

ŠKOLSKÉ KOLO

Školského kola sa zúčastnia všetci registrovaní žiaci.


OBLASTNÉ KLO

Do oblastného kola postupuje každá prihlásená škola do súťaže.

Oblastného kola sa zúčastnia žiaci, ktorých vyberie prihlásená škola na základe absolvovaného online testov (teoretický a poznávaci test) na stránke www.autosutaz.sk v sekcii „Online test“ a na základe odporúčania pedagóga a majstra odborného výcviku.

Maximálny počet prihlásených žiakov do oblastného kola z jednej školy:

 • v kategórií Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár 2
 • v kategórií Autoopravár Junior – karosár 3
 • v kategórií Autoopravár Junior – lakovník 3

 • HARMONOGRAMY pre jednotlivé oblastné kolá:


CELOSLOVENSKÉ FINÁLE

Do celoslovenského finále postupujú súťažiaci z oblastných kôl:

 • v kategórií Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár:
  12 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 13.mieste z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále;
 • v kategórií Autoopravár Junior – karosár:
  9 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále;
 • v kategórií Autoopravár Junior – lakovník:
  9 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste v povolaní autoopravár - lakovník z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále.

HARMONOGRAMY pre finálové kolo:


Podrobné propozície súťaže si môžete stiahnuť tu.