PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR.

Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár.

Trvanie súťaže

Súťaž Autoopravár Junior 2018 trvá od 15.01.2018 do 26.4.2018 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

  • Školské kolá sa konajú od 15.Januára 2018 do 1.Februára 2018.
  • Oblastné kolá sa konajú 19.Marec 2018 - 23.Marec 2018.
  • Celoslovenské finále sa koná 25. - 26. Apríl 2018.
  • Termín uzávierky prihlášok je do 12.1.2018.