Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor súťaže začal pripravovať pre Vás aj už v poradí 19.ročník súťaž „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018“.

Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa bude opäť konať v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár a lakovník.

Všetkých Vás v roku 2018 srdečne pozývame na jednotlivé kolá a finále súťaže.

Príďte povzbudiť našu mladú generáciu, ktorá sa rozhodla ísť cestou remesla.